EVE:juka

From Sanat

juka

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *juka

  • suomen juka
  • karjalan juka
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron juga
  • eteläviron juga
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Suomen ja karjalan juka-sanasta on vain joitakin satunnaisia tietoja murteista ja kansanrunoudesta, joissa se merkitsee joen uomaa, vesiputousta taikka joen tai järven syvää kohtaa. Viron murteissa juga voi olla 'putouksen, kosken' ohella 'matala kohta joessa', mutta yleisemmin se virossa ja etelävirossa merkitsee jonkinlaista suihkua tai juovaa. Suomessa sanan genetiivivartalo (juan tai juvan) esiintyy myös paikannimissä kuten Juankoski ja Juva.

Alkuperä

Tämä sana periytyy kantauralin sanasta *juka, jolla on säännölliset jatkajat myös hantissa, esim. itähantin jɔγəṇ (johdos), ja samojedikielissä mm. tundranenetsin я̆ха 'joki', Tazin selkupin čaqi̮ 'lampi, suo' ja kamassin t́aγa 'joki'. Näiden on usein arveltu liittyvän jollain tavoin joki-sanaan, mutta ilmeisesti *jokə ja *juka ovat kuitenkin olleet kaksi erillistä sanaa jo kantauralissa.