EVE:hautoa

  From Sanat

  hautoa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *hauto-

  • suomen hautoa
  • karjalan hautuo
  • vepsän haududa
  • vatjan autoa
  • viron hauduma
  • eteläviron haudma
  • liivin oudõ

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [1280#a ]

  Verbi hautoa tunnetaan kaikissa itämerensuomen murteissa. Niissä Suomenlahden eteläpuoleisissa murteissa, joissa jälkitavun o ja u ovat yhtyneet, se on saanut myös automatiivis-passiivisen johdosverbin hautua merkitykset.

  Hautoa merkitsee kaikkialla sekä 'antaa lämmön hitaasti kasvattaa (poikasta munassa)' että 'antaa lämmön kypsentää, pehmentää, notkistaa t. parantaa'. Viron rannikko-, itä- ja keskimurteessa se on saanut myös väkivaltaisen merkityksen 'hakata, piestä'.

  Alkuperä

  Verbi on johdos germaanisperäisestä substantiivista hauta, joka yleisesti tarkoittaa sekä ruuan kypsentämiseen että tervanpolttoon kaivettua maakuoppaa. Tämä selitys edellyttää, että 'munan hautominen' on hautoa-verbillä vasta toissijainen, 'ruuan hautomisesta' kehittynyt merkitys.