Etymologiadata:imsm:hauto-

From Sanat

*hauto-

Vastineet:

mksm. *hauto- (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:hauto-/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Johdos
Lähde, s. Väite Argumentit
Lönnrot 1874 SRS 1: 124 hauta
Kiparsky 1936 Vir: 473 - Vastaan V. hautoa ja sbst. hauta voivat olla toisistaan riippumattomia samalla tavalla kuin latinan fovea ’kuoppa’ ja fovere ’lämmittää, hautoa’
1991 LägLoS: 89 + Vaihtoehtoisena Levikki kattaa kaikki ims kielet
Koivulehto 1997a FUSprKont: 18 + Puolesta Ge lähtömuodon perusteella on hauta ennen muuta ollut ’hautomiseen käytetty kuoppa’
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Kalima 1936: 97–8 + x Vaihtoehtoisena ← ba vrt. lv sautēt ’haudottaa, keittää; piestä’, sauts ’ruokalaji pienistä kaloista’, saute ’haude’, sautīgs ’painostava, kostea ja lämmin’, lt šaũtas ’eräs ruokalaji’ Ims ja ba verbien perusmerkitys on sama, vaikka ba taholta puuttuu merkitys ’hautoa munia’
Koivulehto 1976 Vir: 39 x Vastaan Ba s:t ⇐ lt šusti 'höyrytä, höyryttää'; sanueella ei varmoja ie vastineita
Koivulehto 1997 FUSprKont: 18 - - Vastaan Ba substantiivien merkitykset eivät liity ’hautaan’ t. ’kuoppaan’ eivätkä ole ’hautaa’ merkitsevien ge sanojen vastineita [K. erehtyi tulkitsemaan Ritterin tarkoittaneen, että hauta olisi ← ba; R:n selitys oli hautahautoa ← ba]

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hauto-