EVE:harmi

From Sanat

harmi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *harmi

  • suomen harmi
  • karjalan harmi
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron arm
  • eteläviron harḿ
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Vanha harmi-sana on käytössä harmaakarvaisen kotieläimen (hevosen, lampaan, poron, lehmän, koiran, kissan ym.) nimityksenä ja nimenä eri itämerensuomalaisissa murteissa: suomen lounaismurteissa, pohjois- ja itämurteissa, karjalassa, viron saarten murteessa ja võrossa. Viimeksimainituissa sanalla on myös adjektiivinen merkitys 'harmaa'.

Harmiin liittyy adjektiivi harmaa, joka on käytössä pohjoisissa itämerensuomen murteissa suomesta lyydiin ja on tavattu harvinaisena myös viron keskimurteesta.

Alkuperä

Sekä harmi että harmaa, josta murteissa ovat säilyneet vanhat kolmitavuiset asut harmaja ja harmava (kantasuomessa *harmaga), ovat johdoksia sanan härmä 'kuura, riite, huurre' kadonneesta takavokaalisesta variantista *harma. Johdokset ovat siis merkinneet 'härmän väristä'. Kantasana on laina balttilaisesta sanasta, jota vastaavat 'härmää' merkitsevät liettuan šarmas ja šarma sekä latvian sarma.