EVE:härmä

  From Sanat

  härmä

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *härmä

  • suomen härmä
  • karjalan härmä
  • vepsän '
  • vatjan (h)ärmä
  • viron härm
  • eteläviron härm
  • liivin ǟrma

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · [ viro] · liivi

  Härmä esiintyy suomessa lounais- ja kaakkoismurteita lukuun ottamatta, karjalassa ja lyydissä sekä koko eteläisessä itämerensuomessa merkityksissä 'jääkidekerros kylmällä pinnalla, kuura; ohut pakkaslumi' sekä 'kaste'. Suomen murteissa ja vatjassa sillä on merkityksinä myös 'usva, tihkusade, pilviharso', harvinaisina myös 'seitti, harso, pitsi'.

  Alkuperä

  Balttilainen laina, jonka lähtömuodon lähin vastine lienee lätin serma 'huurre, härmä, kuura', jolla on toista vokaaliastetta (kantaindoeuroopan o-astetta) edustava samanmerkityksinen, laajalevikkisempi rinnakkaismuoto, lätin sarma, liettuan šarma ~ šarmas. Myös kantasuomessa härmä-sanalla on ollut takavokaalinen pari *harma, josta on johdettu sanat harmaa ja harmi 'harmaakarvainen kotieläin'.