EVE:härmä

From Sanat

härmä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *härmä

  • suomen härmä
  • karjalan härmä
  • vepsän '
  • vatjan (h)ärmä
  • viron härm
  • eteläviron härm
  • liivin ǟrma

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · [ viro] · liivi

Härmä esiintyy suomessa lounais- ja kaakkoismurteita lukuun ottamatta, karjalassa ja lyydissä sekä koko eteläisessä itämerensuomessa merkityksissä 'jääkidekerros kylmällä pinnalla, kuura; ohut pakkaslumi' sekä 'kaste'. Suomen murteissa ja vatjassa sillä on merkityksinä myös 'usva, tihkusade, pilviharso', harvinaisina myös 'seitti, harso, pitsi'.

Alkuperä

Balttilainen laina, jonka lähtömuodon lähin vastine lienee lätin serma 'huurre, härmä, kuura', jolla on toista vokaaliastetta (kantaindoeuroopan o-astetta) edustava samanmerkityksinen, laajalevikkisempi rinnakkaismuoto, lätin sarma, liettuan šarma ~ šarmas. Myös kantasuomessa härmä-sanalla on ollut takavokaalinen pari *harma, josta on johdettu sanat harmaa ja harmi 'harmaakarvainen kotieläin'.