Etymologiadata:imsm:härmä

From Sanat

*härmä

Vastineet:

mksm. *härmä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:härmä/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Thomsen 1890: 92 221 + + ← ba ?*šerma vrt. lt šarmà, lv sarma serma sērma id. Lt a (? < kba e) → sm ä myös sanassa lt atolas → sm ätelä; luonnonilmiöihin liittyvät balttilaislainoista myös halla, keli, perkele, routa ja taivas
Nieminen 1934 FUF: 38–48 + Puolesta Kun kaksitavuisen sanan alkutavussa on ollut pitkä vokaali, diftongi tai lyhyen vokaalin ja nasaalin/likvidan yhtymä, edustuu jälkitavun ie :n jatkaja ims A:na
Suhonen 1980 Vir: 607 + Puolesta Balttilaisperäisiä sääilmiöiden nimityksiä ovat myös helle ja kirsi
Koivulehto 1986 FS Alinei: 144 + Puolesta Ei tarvitse apofoniaselitystä, sillä etu- ja takavokaalin vaihtelu on itämerensuomessa tavallista
Liukkonen 1999: 38–9 + Tarkennus:; ← ba *šarmā Ksm *šarma sai etuvokaalisen variantin *šärmä ilmeisesti kylmään sääilmiöön liitetyn affektin vaikutuksesta; samanlainen etuvokaalistuminen on balttilaislainassa härkä
Vaba 2010 LZAV: 77 + Puolesta Balttilaisperäisiä luonnonilmiöitten nimityksiä ovat myös hauri, karsi, kouko, rae, räntä, tarha, vi kirme, marg, terendama ja videvik

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:härmä