EVE:askel

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

askel

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *askël

  • suomen askel
  • karjalan askel
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron askel
  • eteläviron asõľ
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
eteläviro
Askel merkitsee suomessa ja karjalassa yhtä jalansiirtoa, astumaväliä. Tämä on sanan alkumerkitys, josta se on laajentunut merkitsemään myös jalanjälkeä ja porrasta, askelmaa. Viron ja eteläviron vastineet merkitsevät kuitenkin vain askarta eli tointa tai aherrusta. Tässä ovat varmaankin äänteellisesti läheiset sanat askel ja askar sekoittuneet toisiinsa.

Alkuperä

Askel on perua uralilaisesta kantakielestä saakka. Alkuaan kyseessä on johdos samasta kantauralilaisesta verbivartalosta, josta myös astua on peräisin. Johdoskin on ollut olemassa jo kantauralissa, koska sillä on vastineita ympäri kielikuntaa: ersän эскелямс (murt. aśkiľams), mokšan aśkoľams 'kävellä, astua', niittymarin ошкыл, vuorimarin ашкыл, komin воськов, pohjoismansin ūsil, itämansin ūsəl 'askel' sekä pohjoisselkupin āsi̮l- 'astua (yli)'.