EVE:armo

  From Sanat

  armo

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *armo

  • suomen armo
  • karjalan armo
  • vepsän armod←
  • vatjan armo
  • viron arm
  • eteläviron arm
  • liivin arm

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Sanan armo päämerkityksiä ovat 'laupeus, suopeus, sääli, armahdus'; suunnilleen tässä merkityksessä se esiintyy suomessa, karjalassa, vatjassa, virossa ja liivissä. Virossa ja liivissä tavallisin on kuitenkin vahvempi merkitys 'rakkaus', ja vepsässä armod ovat 'hyväilyjä'.

  Itäisessä itämerensuomessa ja vatjassa esiintyy 'orpoa' merkitsevä johdos armoto(i)n, joka siis on alkuaan 'suopeutta, rakkautta vailla oleva'.

  Alkuperä

  Kantasuomen *armo on germaanista laina-alkuperää. Suoraksi lainalähteeksi sopisi äänteellisesti parhaiten kantagermaanin *armōn-, jota jatkaa muinaisskandinaavin arma 'kurjuus'. Merkityksen kannalta paremmin sopisi kuitenkin saman kannan johdos *armē(j)ōn-, jota edustaa gootin armaiō 'armeliaisuus, laupeus'. Mahdollista on myös, että armo on johdettu kantasuomessa verbistä armahtaa tai armaita (: armaitsen), jotka ovat adjektiivin armas ohella myös lainaa kyseisestä kantagermaanin sanueesta.