EVE:appi

From Sanat

appi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *appi

  • suomen appi
  • karjalan appi
  • vepsän ap’
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Suomen vastineen merkitys on 'aviopuolison isä', karjalassa, lyydissä ja vepsässä tarkemmin 'morsiamen t. vaimon isä'.

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu kantauralin asuun *ëppǝ̑. Vastineita ovat pohjoissaamen vuohppa 'appi' (vastineet muissa saamen kielissä), vuorimarin овы 'appi', pohjoismansin up 'appi; vaimon vanhempi veli', pohjois- ja itähantin up, itähantin üp 'appi; vaimon (tai miehen) vanhempi miessukulainen' ja unkarin ipa 'appi'. Lisäksi samojedikielten sanat kuten tundranenetsin ŋinab 'appi; vaimon vanhempi veli' (< kantasamojedin *i̮nǝ̑pǝ̑), ovat alkujaan yhdyssanoja, jotka sisältävät sanan appi vastineen (kantasamojedin *-ǝ̑pǝ̑).