EVE:anoppi

From Sanat

anoppi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *anoppi

  • suomen anoppi
  • karjalan anoppi
  • vepsän anop’
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Merkitys 'puolison äiti' tavataa suomessa, karjalassa ja vepsässä. Karjalassa merkitys on tavallisesti tarkemmin 'miehen anoppi (vaimon äiti)'.

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu kantauralin asuun *ëna-ëppǝ̑. Sana on alkujaan yhdyssana, jonka jälkiosa on alkujaan sama sana kuin *appi. Alkuosaa *ëna jatkavat ainoastaan saamelaiskielten sanat kuten pohjoissaamen vuoni 'anoppi' (vastineet kaikissa saamen kielissä). Vanhaa yhdyssanaa edustavan suomen sanan anoppi vastineita ovat pohjoismansin ɔ̄nip 'anoppi', itähantin ŏntəp, pohjoishantin ontep 'anoppi' ja samojedikielten sanat kuten tundranenetsin ңынаб 'appi; vaimon vanhempi veli' (< kantasamojedin *i̮nǝ̑pǝ̑; samojedin sanojen osalta katso myös appi). Mahdollisesti myös unkarin nykyään harvinainen napa 'anoppi' on peräisin samasta kantauralin sanasta, mutta sana ei vastaa muita uralilaisia sanoja säännöllisesti (unkarissa odottaisi vokaalialkuista vastinetta).

Vaikka suurimmalla osalla vastineista on merkitys 'anoppi', on kantauralin sanan merkityksen rekonstruointi hieman epävarmaa erityisesti samojedin vastineen valossa.