EVE:ammultaa

From Sanat

ammultaa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ammu→

  • suomen ammultaa
  • karjalan ammultoa
  • vepsän amulta
  • vatjan '
  • viron ammutama
  • eteläviron ammutama
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Verbi ammultaa vastineineen esiintyy siellä täällä suomen murteissa ja kaikissa itäisemmissä kielissä Suomenlahden pohjoispuolella. Sen merkitys on 'ammentaa, siirtää suuresta määrästä nestettä tai muuta tasajakoista ainetta osa toisaalle'. Sanan suomen murteissa tavallisempi ja yleiskielessä yksinomainen äännevariantti on ammentaa; tunnetaan myös murrevariantit ammeltaa ja ammuntaa.

Virossa ja etelävirossa on käytössä rinnakkainen johdos ammutada, võrossa myös amtada. Perusmerkitys on sillä sama kuin pohjoisen verbeillä, minkä lisäksi eräissä eteläviron murteissa sillä on sivumerkitys 'piestä, pahoinpidellä'.

Alkuperä

Suomen ammentaa on verbin ammultaa vaikutuksen alla johdettu varmaankin eräissä itämurteissa säilyneestä sanasta ammen 'varrellinen sanko t. kiulu, jolla ammennetaan vettä kaivosta; kaivonvintin osa: kaivoämpäri' ja jostain syystä sitten yleistynyt aiemman ammultaa-verbin kustannuksella. Näiden kahden verbin sulaumamuotoja ovat murteiden ammeltaa ja ammuntaa.

Verbi ammultaa voi olla hyvinkin vanha johdos, sillä mordvalaiskielissäkin on samalla johtimella muodostetut verbit, ersän амольдямс (myös амолямс) ja mokšan aməldams (myös aməĺams) 'ammentaa'. Itämerensuomen -u-johdinaineksella ei niissä kuitenkaan ole vastinetta. Niiden vartalona on kantauralin *amma-, jota sellaisenaan jatkavat pohjoismansin verbi ūm- 'ammentaa' sekä itä- ja pohjoishantin um- 'ammentaa, viskata vettä (veneestä)'. Samasta vartalosta on johdettu myös suomen amme ja yllä mainittu ammen.

Vartalo *ammu- on u-aineksineen varmasti viimeistään kantasuomalainen, koska se esiintyy myös eteläisen itämerensuomen ammutada-johdoksissa. Minkään säännöllisen johtamisen kautta sitä ei ole voitu saada vartalosta *amma-, joten -u- lienee tarttunut joko ammo-sanueesta, jos tämän -u-llinen variantti on kantasuomalainen, tai ampua-verbistä, jos tämän merkitys 'valua yli' on riittävän vanha.