EVE:aivo

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

aivo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *aivo

  • suomen aivo
  • karjalan aivo
  • vepsän aiv
  • vatjan aju
  • viron aju
  • eteläviron ajo
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
Sana merkitsee aivoja kautta itämerensuomen, ja sitä käytetään yleensä monikollisena. Myös yksikkö aivo esiintyy siellä täällä itämerensuomalaisissa murteissa aivan samassa merkityksessä; viron kirjakielessä aju on yleensä yksiköllinen. Karjalan aivo(t) ja vatjan aju(t) merkitsevät myös '(luu)ydintä'.

Alkuperä

Kantasuomen *aivo on uralilainen perintösana, jonka vastineita ovat pohjoissaamen vuoigŋašat 'aivot' (johdos, monikko, vastineet myös luulajan- ja inarinsaamessa) ja unkarin agy 'aivot'. Kantauralin sana voidaan rekonstruoida asuun *ajŋǝ̑. Myöhäiskantasuomen *aivo edustaa vanhaa johdosta, joka palautuu varhaiskantasuomen asuun *ajŋǝ̑-w. Mokšamordvan uj 'aivot; ydin' on yhdistetty samaan uralilaiseen sanueeseen. Yhteys osoittaisi myös sanan merkityksen 'ydin' ikivanhaksi, mutta sitä on äännesyistä pidetty epävarmana.