piä II

From Sanat

piä II (postp.)

 • (Written Ludic) piä II
 • (Southern Ludic) piä ~ pija (ND) ~ pia (KTK)
 • (Middle Ludic) piäi ~ (Ka) pia ~ (TP) päi ~ (AV) piei
 • (Northern Ludic) piäi ~ (Td) piä ~ (N) piei ~ (N) pii

Translations

 • (Russian) из
 • (Russian) с
 • (Russian) со
 • (Russian) от
 • (Russian) в
 • (Russian) на
 • (Russian) к
 • (Russian) по направлению к
 • (Russian) по направлению
 • (Russian) со стороны
 • (Russian) в сторону
 • (Finnish) päin
 • (Finnish) käsin
 • (Finnish) kohti
 • (Finnish) *-sta
 • (Finnish) *-stä
 • (Finnish) *-lta
 • (Finnish) *-ltä

Examples

 • (Written Ludic) kodiš piä
 • (Russian) из дома
 • (Written Ludic) edahan minus piä
 • (Russian) далеко от меня
 • (Written Ludic) randal piä
 • (Russian) с берега
 • (Written Ludic) randale piä
 • (Russian) на берег
 • (Written Ludic) pohd’aižeh piä
 • (Russian) на север, к северу
 • (Written Ludic) kaik d’uoksaittih ozatuzkohtal piä tagembaks
 • (Russian) все отбежали от места происшествия подальше
 • (Southern Ludic) kuspiä
 • (Russian) откуда
 • (Finnish) mistä (päin)
 • (Southern Ludic) kodiš piä
 • (Russian) из дома
 • (Finnish) talosta (päin)
 • (Southern Ludic) pert’iš pia (KTK)
 • (Russian) из избы
 • (Finnish) pirtistä (päin)
 • (Southern Ludic) valada butulkas pia (KTK)
 • (Russian) налить из бутылки
 • (Finnish) kaataa pullosta
 • (Southern Ludic) sill piäs piä vuodaškataze d’oged eläbad vett (ND) kirj.
 • (Russian) у того из чрева потекут реки воды живой
 • (Finnish) hänen päästään kumpuavat elävän veden virrat
 • (Southern Ludic) edahan minus piä
 • (Russian) далеко от меня
 • (Finnish) kaukana minua
 • (Southern Ludic) l’ähtkiid vet i s’iät’ihe da vett kan’t’ihe d’ärves piä
 • (Russian) проруби ведь и делали да воду брали из озера
 • (Finnish) avaintoja juuri tehtiinkin ja vettä haettiin järvestä
 • (Southern Ludic) nousta haudas piä (KTK)
 • (Russian) вылезать из ямы
 • (Finnish) nousta kuopasta
 • (Southern Ludic) tuo mida-n’i aitas piä! (KTK)
 • (Russian) принеси что-нибудь из амбара!
 • (Finnish) tuo jotakin aitasta!
 • (Southern Ludic) vedada kormanas piä paikaan’e (KTK)
 • (Russian) вынуть из кармана платочек
 • (Finnish) vetää liina taskusta
 • (Southern Ludic) otta l’eip stolas piä (KTK)
 • (Russian) вынуть хлеб из стола
 • (Finnish) ottaa leipä pöydästä
 • (Southern Ludic) tauvel doroguud lumes piä ei čis’tud
 • (Russian) зимой дороги от снега не чистили
 • (Finnish) talvella teitä ei puhdistettu lumesta
 • (Southern Ludic) Iisus t’iez’ omas l’ähtendas mierus piä Tuatan no (ND) kirj.
 • (Russian) Иисус знал о своём переходе из мира к Отцу
 • (Finnish) Jeesus tiesi omasta siirtymisestään maailmasta Isän luo
 • (Southern Ludic) s’inne pohd’aažehe piä
 • (Russian) туда на север
 • (Finnish) sinne kohti pohjoista
 • (Southern Ludic) randal piä
 • (Russian) с берега
 • (Finnish) rannalta (päin)
 • (Southern Ludic) miä tul’iin splaval piä
 • (Russian) я пришла со сплава
 • (Finnish) minä tulin uitosta
 • (Southern Ludic) randal’e piä
 • (Russian) на берег
 • (Finnish) rannalle (päin)
 • (Southern Ludic) vir'itetaze kaikiiš čur'iiš piä (OF)
 • (Russian) поджигают со всех сторон
 • (Finnish) sytytetään joka puolelta
 • (Southern Ludic) müö tul’em kül’büülpiä
 • (Russian) мы идем с купания
 • (Finnish) me tulemme uimasta
 • (Southern Ludic) (Mets) hüü tuloba kezuulpiä
 • (Russian) они идут с купания
 • (Finnish) he tulevat uimasta
 • (Southern Ludic) s’igapiä vedet’ihe stancijuul’e
 • (Russian) оттуда отвозили на станции
 • (Finnish) sieltä käsin vietiin asemille
 • (Southern Ludic) (Pal) viigat irdal’e n’ämä t'ägapiä (~ t'ägapija)! (ND) kirj.
 • (Russian) возьмите этих отсюда прочь!
 • (Finnish) viekää nämä täältä pois!
 • (Middle Ludic) kappukuopas piäi
 • (Russian) из картофельной ямы
 • (Finnish) perunakuopasta
 • (Middle Ludic) Kukkojev on Vašakas piäi
 • (Russian) Куккоев из (деревни) Вашаково
 • (Finnish) Kukkojev on Vasakan kylästä
 • (Middle Ludic) S’iberis piäi ol’i häi
 • (Russian) из Сибири был он
 • (Finnish) hän oli Siperiasta
 • (Middle Ludic) (Ka) Kaškanas pia vähä (OFM)
 • (Russian) из Кашкан мало (жителей)
 • (Finnish) Kaskanasta on vähän (asukkaita)
 • (Middle Ludic) (Ka) d’ärves pia
 • (Russian) из озера
 • (Finnish) järvestä
 • (Northern Ludic) ildas adaman händ luodehee piäi ozuttau
 • (Russian) ввечеру хвост Большой Медведицы указывает на запад
 • (Finnish) illalla otavan pyrstö on luoteeseen päin
 • (Northern Ludic) (N) kaččuu hänen heboi piei
 • (Russian) смотрит на его лошадь
 • (Finnish) katsoo hänen hevostaan
 • (Northern Ludic) saldat tul’i voinal piäi
 • (Russian) солдат вернулся с войны
 • (Finnish) sotamies tuli sodasta
 • (Northern Ludic) (Pl) n’olgud valutad suus piäi
 • (Russian) слюну льёшь изо рта
 • (Finnish) kuolaa valutat suusta
 • (Northern Ludic) al’l’id meres piäi lettäu
 • (Russian) морянки летят с моря
 • (Finnish) allit lentävät mereltä (suvesta)

See also