FrameNet/salient event

From Sanat

kahdessa aikaa kuvaavassa kehyksessä esiintyvä reunaelementti

FinnFrameNet
Calendric_unit, Location_in_time
TransFrameNet
Calendric_unit, Location_in_time