FinnFrameNet:Location in time

From Sanat

aika

 • Kalifien Espanja oli siihen aikaan Euroopan johtava sivistysvaltio ja 450 000 asukkaan Cordoba todennäköisesti koko maailman suurin kaupunki.
 • piile sairasauto ja se olisi sieltä valmis lähtemään mihin vuorokauden aikaan tahansa.
 • Mukaan voi mennä mihin vuoden aikaan tahansa Suositeltavaa tosin on, että opiskelu aloitettaisiin kurssin alussa.
 • - Syön sanani, ajan ja paikan määrään itse.
 • Samaan aikaan, jolloin luonto herää talviunestaan, nim. huhti — toukokuussa, on mehiläistemme kohtalokkain aika.
 • Mitä sitten tulee tähän kaupunkikansakoulujen ja oppikoulujen työajan yhdenmukaistamiseen, toivoisin, että molemmat koulumuodot aloittaisivat ja lopettaisivat työnsä kaupungeissa samaan aikaan, vieläpä pitäisivät lupapäivänsä ja lomansa samaan aikaan sillä poikkeuksella vain, että kevätlukukauden lopussa oppikouluun pyrkivien kansakoululasten työ lopetettaisiin pari päivää aikaisemmin, jotta he voisivat hengähtää ja rauhallisina mennä sisäänpääsytutkintoon.

ajankohta

 • 11 Kutsumistavasta ja kutsun sisällöstä ks. Kivikari — Soini mt. s. 45 ja Ovaska mt. s. 72. Ruotsin osalta ks. Welamson, Konkursrätt s. 156. Käytännössä on katsottu, että velkojainkokousta voidaan määrätä jatkettavaksi myöhempänä ajankohtana ilman uutta kutsumismenettelyä.
 • He katsovat 90 päivän merkityksen olevan siinä, että ko. määräajan lopun lähestyminen voidaan nähdä uuden tilannearvioinnin ajankohtana.

päivä

 • Kapinan todellinen syy tulee nähdäkseni selkeimmin ja tiivistetyimmin ilmi kirjeessä, jonka Olavinlinnan päällikkö Gödik Fincke lähetti vuoden viimeisenä päivänä 1596 virkaveljelleen Arvid Tawastille Käkisalmen linnoitukseen.
 • Tammikuun viidentenätoista päivänä 1980 poistui piiristämme Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsen, entinen Helsingin Yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori, professori, valtiotieteen tohtori Lauri Elias Gottlieb Hyvämäki, entiseltä nimeltään Hymander.

päiväys

 • Päiväys 18.12.1990
 • Päiväys 04.01.1991.
FEE 
descriptor (info)
focal_time (info)
relative_time (info)
salient_event (info)
whole (info)