FrameNet/contents

From Sanat
Jump to: navigation, search

ydinelementti kehyksessä Containing ja reunaelementti kehyksissä Containers ja Fullness

FinnFrameNet
Containers, Containing, Fullness
TransFrameNet
Containers, Containing, Fullness