FrameNet/competition

From Sanat

Ydinelementti kehyksissä Competition ja Finish_competition. Reunaelementti kilpailutilanteita kuvailevissa kehyksissä Beat_opponent ja Win_prize.

FinnFrameNet
Beat_opponent, Competition, Finish_competition, Finish_game, Win_prize
TransFrameNet
Beat_opponent, Competition, Finish_competition, Finish_game, Win_prize