Etymologiadata:imsm:tiineh

From Sanat

*tiineh

Vastineet:

mksm. *tiineh < kksm. *tejneš < vksm. *tejnǝš (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:tiineh/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Wichmann 1923: 106 = mari tüž, tüjüž ’tiine’
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Lõo 1911 EKirj: 86 [ks. tarkemmin!]
Junttila 2012 UH: 278 Vastaan (puoltoargumentein) Liukkosen esittämä muutos *ei > *ii mahdoton. Rinnakkaistapausten puuttuessa on myös lainaaminen ksm muutoksen *ti > *si jälkeen epätodennäköinen
Holopainen 2019: 276–77 + x Puolesta (vaihtoehtoisena) Sekä balttilainen/baltoslaavilainen että arjalainen etymologia ovat uskottavia. Jos imsm ja ma sanat vastineita, varhainen baltoslaavilainen laina todennköisempi kuin varsinainen balttilainen
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Kalima 1936: 169 [ks. tarkemmin!]
2012 EES: s.v. tiine Puolesta
Holopainen 2019: 276–77 - Puolesta (vasta-argumentein) Esiarjalainen etymologia on uskottava Aikion (2014) esittämän imsm kehityksen *ej > *ii valossa, mutta merkityksen puolesta baltoslaavilainen/balttilainen etymologia on vahvempi.
Indoeurooppalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Aikio 2014 LU: 90–1 + + Imsm ja ma < kur *tejniš, joka ← ieur. *dheinyah2-/*dheinus 'tiine'
Holopainen 2019: 276–77 Puolesta (vaihtoehtoisena)

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:tiineh