Etymologiadata:imsm:tiineh

From Sanat

*tiineh

Vastineet:

mksm. *tiineh < kksm. *tejneš < vksm. *tejnǝš (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

tiine (Raam 1642; yl.) ’kantava (naaraseläin); raskaana oleva (nainen; halv.) / trächtig; schwanger (pej.)’, tiinehtyä
~ ink tīne | ka tiineh | ly t́īńeh | ve t́ińeh | va (Tsv) tīni | vi tiine | li (Sal) tīntiine
?? = tšer tüž, (I myös) tüjə̑žtiine’. — Jos ims muodot palautuvat aikaisempaan asuun *teine-, on tällöin pidetty mahdollisena baltt (t. kenties jo arj) alkuperää, vrt. liett dienì, murt. dieniàtiine’ = m-int dhénānaaraspuolinen eläin, lypsävä lehmä; naisen rinta’, av daēnu-naaraspuolinen, imettävä’ (ieur *dhei-nātiine’).
Lähdekirjallisuus:
 • Ganander 1787 NFL 3 149a (sm ~ vi)
 • Ahlqvist 1859 Anteckn 108 (+ ve)
 • O. Donner 1879 Verwandtschaft 23 (+ li)
 • Setälä 1890–91 ÄH 313 (+ ka)
 • Lõo 1911 EKirj 6 86 (sm vi < liett)
 • Toivonen 1917 SUSA 34:2b 27–28 (vaikka ims muistuttaa liettuaa, ei voi olla < baltt)
 • Wichmann 1923 TscherT 106 (+ tšer)
 • Kalima 1936 BL 169 (liett muistuttaa ims:a; ?? < arj)
 • E. Itkonen 1953–54 FUF 31 183 (sm ? ~ tšer)
 • Koivulehto 1972 NphM 73 627–28 (ei < liett)
 • Joki 1973 SUST 151 329 (ksm *tīne- < ? *teine- < baltt t. arj; ei ~ tšer)
 • SKES 1975 1292 (+ ly va; ?? tšer)
 • Liukkonen 1999 SUST 235 142–44 (< baltt)

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Uralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Wichmann 1923: 106 = mari tüž, tüjüž ’tiine’
Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Lõo 1911 EKirj: 86 [ks. tarkemmin!]
Junttila 2012 UH: 278 Vastaan (puoltoargumentein) Liukkosen esittämä muutos *ei > *ii mahdoton. Rinnakkaistapausten puuttuessa on myös lainaaminen ksm muutoksen *ti > *si jälkeen epätodennäköinen
Holopainen 2019: 276–77 + x Puolesta (vaihtoehtoisena) Sekä balttilainen/baltoslaavilainen että arjalainen etymologia ovat uskottavia. Jos imsm ja ma sanat vastineita, varhainen baltoslaavilainen laina todennköisempi kuin varsinainen balttilainen
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Kalima 1936: 169 [ks. tarkemmin!]
EES 2012: s.v. tiine Puolesta
Holopainen 2019: 276–77 - Puolesta (vasta-argumentein) Esiarjalainen etymologia on uskottava Aikion (2014) esittämän imsm kehityksen *ej > *ii valossa, mutta merkityksen puolesta baltoslaavilainen/balttilainen etymologia on vahvempi.
Indoeurooppalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Aikio 2014 LU: 90–1 + + Imsm ja ma < kur *tejniš, joka ← ieur. *dheinyah2-/*dheinus 'tiine'
Holopainen 2019: 276–77 Puolesta (vaihtoehtoisena)

EVE:n sana-artikkeli

EVE:tiine

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:tiineh