EVE:tiine

From Sanat

tiine

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *tiineh

  • suomen tiine
  • karjalan tiineh
  • vepsän tineh
  • vatjan tiini←
  • viron tiine
  • eteläviron tiinõq
  • liivin S tīn

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · [9273 ]

Kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä tavataan merkitys 'raskaana oleva (eläin)'.

Alkuperä

Itämerensuomen sanan mahdollinen vastine on marin samaa tarkoittava тÿж, murteissa myös tüjüž. Molemmat voidaan palauttaa kantauralin asuun *tejnəš. Sanojen äännevastaavuus on säännöllinen (marin kielessä vokaalienvälinen *n häviää vanhoissa *ə-vartaloissa, ja murremuoto tüjüž paljastaa sanan olleen alun perin kaksitavuinen), mutta koska kyseessä on lainasana, on mahdollista, että itämerensuomen ja marin sanat ovat rinnakkaisia lainoja. Lainalähteenä on pidetty sekä balttilaista että arjalaista, joskus jopa kantaindoeurooppalaista kielimuotoa.

Liettuan dienì 'tiine' palautuu kantaindoeuroopan asuun *dheh1inyeh2, ja niin kantaindoeuroopan sana kuin sen pohjoisbalttilainen jatkaja *deinijā sopisivat itämerensuomen ja marin sanojen lähtömuodoksi. Äänteellisesti yhtä sopiva originaali olisi kanta-arjalainen vastine *dháHinyaH, josta tulee sanskritin dhénā 'naaras; lypsylehmä' (samoin kantaindoeuroopan *dheh1inus > kanta-arjan *dháHinus > sanskritin dhénuḥ 'lypsylehmä; naaras').

Semanttisesti balttilainen sana olisi parempi lähtömuoto itämerensuomen ja marin sanoille, sillä merkitystä 'tiine' ei löydy arjalaiskielten sanoilta. Näin laajalevikkisiä, itämerensuomesta mariin ulottuvia balttilaislainoja ei kuitenkaan tunneta, joten tässä tapauksessa itämerensuomen ja marin sanat lienevät rinnakkaisia lainoja. Sana on kuitenkin sekä itämerensuomessa että marissa äännehistorian valossa niin vanha, että laina voi hyvinkin olla peräisin jo balttia edeltävästä baltoslaavilaisesta kantakielestä, jota on puhuttu niin varhain, että siitä olisi voitu saada lainoja itämerensuomen ja marin yhteiseen kantakieleen.

Periaatteessa myös kantaindoeurooppalainen lähtömuoto olisi mahdollinen, mutta merkitystä 'tiine' ei voi rekonstruoida kantaindoeuroopan sanalle pelkän baltin perusteella. Baltoslaavilainen tai balttilainen alkuperä on siis todennäköisin vaihtoehto.