Etymologiadata:imsm:kecrä

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*kecrä

Vastineet:

mksm. *kecrä < kksm. *kecrä < vksm. *kečrä (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:kecrä/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Budenz 1867 NyK: 444 = еrs š'teŕe, mkš kšt'iŕ ’värttinä’
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1979 FUF: 71–8 ← esiar *ketstro-/kētstro- t *kerstro-, vrt. mint cāttra-m ’värttinä’
Rédei 1986: 52 Puolesta
Parpola 1999: 194–5 Puolesta [ks. tarkemmin]
Koivulehto 1999 Poluilla: 220 + Tarkennus: esikantairanilainen laina Originaalina esikantairanin *kestra- vrt. esikantaindoarjan *kettra-
Katz 2003: 277 Puolesta
Kallio 2012 SUST: 231, alav 9 Lisätieto: *kečrä Ksm sana palautuu asun *kesträ sijaan pikemmin asuun *kečrä
Parpola 2017 SUSA: 268–70 Puolesta
Holopainen 2019: 116–18 Puolesta Ei välttämättä esikantairania, esiarjalainen originaali *ketstro- sopii lähtömuodoksi hyvin

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:kecrä