Etymologiadata:imsm:kekri

From Sanat

*kekri

Vastineet:

  • Suomi: kekri
  • Karjala: kekri
  • Vepsä:
  • Vatja:
  • Pohjoisviro:
  • Eteläviro:
  • Liivi:

mksm. *kekri (S.H.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:kekri/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 2000: 241–50 + + = saaP geavri ← esiar *kekro- > av čaxra- ’pyörä'’ Kaikki vanhat *-kr-sanat lainoja. Merkitys ’vuodenkierto’ voidaan johtaa merkityksestä 'pyörä', ja -j-suffiksillinen *kekräj > *kekri merkitys on voinut olla ’vuoden kiertoon kuuluva > uudenvuoden juhla’
Koivulehto 2001 SUST: 249 Puolesta
Katz 2003: 95 !
Parpola 2015: 63 Puolesta
Holopainen 2018 UH: 148–9 Puolesta
Holopainen 2019: 118–9 Puolesta

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:kekri