Etymologiadata:imsm:hihna

From Sanat

*hihna

Vastineet:

mksm. *hihna < kksm. *šišna < vksm. *šïšna (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:hihna/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Donner 1884: 266 + ims ers кшна, mkš šna id. ← lt šikšnà ’nahka, hihna’, lv siksna ’hihna’
Thomsen 1890: 153 223 + Tarkennus: ims md ma шӱштӧ ’nahka; hihna, remmi’ ← ba; ≠ unk Ma -št- edustaa aiempaa -šn-ää (Budenz Verzweigung 36)
Paasonen 1902 FUF: 188 + Tarkennus: = saaP sisti ’poron parkkinahka’, Ko še´šnn id., Lu sasˈne ’säämiskä’ ← ba (Paralleeleja saamen muutoksesta -sn- > -st-)
Setälä 1916 Maailmanhistoria: 499 Tarkennus: ims-vo ← ba
Kalima 1934 FUFA: 4 - Puolesta Ba lähtömuodolla ei varmaa etymologiaa
Kalima 1936: 101 + + Tarkennus: saa ← ims ← ba → md ma Tarkennus; ba sanan kantamerkitys lienee ’nahka’, johon saamekin viittaa
Hakulinen 1946: 38 + Puolesta Tekniikan alan sanoista balttilaisperäisiä ovat myös kauha, kela, kirves, luuta, mäntä, niisi ja rihma
Mägiste 1959 UAJ: 171 176 - Vastaan Mariin saakka ulottuva levikki puhuu ba alkuperää vastaan
Korhonen 1981: 179 x Tarkennus: saaEt säsnie ’nahka, josta karva on poistettu liottamalla’ L on lainattu ksm:sta, I Ko Kld T on erillinen laina Vokaalisuhde ims i ~ saa i osoittaa sanat lainoiksi; s-alkuiset muodot on lainattu ennen ksm š > h -muutosta
Linde 2007: 31–3 x b Tarkennus: = saa md ma < ksm-vo *šikšna ← ba; saa ei ← sm -kšn-yhtymä säilynyt md ja ba muodoissa, marissa -šn- > -št-, vrt. ma висте, murt. wištə ’speltti’ = sm vehnä, ma писте, murt. pište ’lehmus’ = vi pähn id.
Vaba 2011 KjK: 754–5 + Puolesta Työ- ja talousvälineitten nimistä balttilaisperäisiä ovat myös jutta, kirstu, lapio, lasta, lännys, pahla, pauna, rainta, tuura, vakka, vi kibu, kula, rend, rae-, tuber ja värm sekä vs kuvvas, palask ja välmäs
Grünthal 2012 SUST 266: 318 - Tarkennus: ims ≠ md ≠ ma Ims, md ja ma muotoja ei vokaalin puolesta voi palauttaa yhteiseen kantamuotoon
Vaba 2014 LU: 23 + Puolesta Lv murteissa -n-suffiksin eteen kehittynyt epenteettinen vokaali ei edustu ba lainoissa, joitten lähtömurteessa sitä ei siis ollut: heinä, herne, hihna, kaarna, reuna, seinä, vaarna.
Junttila 2015: 234 + x Puolesta Äänteellinen vastaavuus ba sanueen kanssa on vahvempi argumentti kuin mariin ulottuva levikki
Holopainen 2019: 249 - - Tarkennus: ims = md ≠ ma (vasta-argumentein) Ma muotoa ei vokaalin puolesta voi palauttaa yhteiseen kantamuotoon ims, md ja ba muotojen kanssa; KEWA s.v. śikya- ja Beekes 2010 s.v. κίσσος epäilevät ba s:lle esitettyjä ie vastineita

Hylätty etymologia: ur: = unk szíj ’(nahka)hihna, remmi’ , ks. Thomsen 1890: 223

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hihna