Etymologiadata:imsm:hambas

From Sanat

*hambas

Vastineet:

mksm. *hambas < kksm. *šampas (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

hammas (Agr; yl.) ’Zahn
~ ink ka hammas | ly hambaz, -as | ve hambaz | va ammaz, (Kukk) hammaz | vi hammas | li āmbazhammas
< baltt, vrt. liett žam̃basreuna, laita, hirrennurkka’, žam̃bispuuaura’, latv zobshammas; avaimen lehti’ (= mksl zǫbŭhammas’).
Lähdekirjallisuus:
  • Ganander 1786 NFL 1 105 (sm ~ vi)
  • Sjögren 1832 GS 1 564 (+ va)
  • Diefenbach 1851 VWGoth 2 564 (sm vi ~ liett)
  • Ahlqvist 1859 Anteckn 83 (+ ve)
  • Thomsen 1869 GSI 73 (+ li; < baltt)
  • Thomsen 1890 BFB 246 (+ ka)
  • Kalima 1936 BL 95
  • Posti 1950 SUST 98 386 (+ ly)
  • SKES 1955 54
  • Fraenkel 1965 LitEW 1289

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Balttilaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Thomsen 1869: 73 + + ← ba vrt. lt žam̃bas ’terävä kulma t. reuna, terä; helma; viilto, lovi’, lv zobs mksl зѫбъ ’hammas’ Lähtömuoto = mia jámbha-h ’hammas’, kr γόμφος ’tappi, vaarna, kynsi’, msk kambr, ta kam ’kampa’; sanan merkitys muuttunut liettuassa, mutta säilynyt lätissä ja slaavissa
Donner 1884 TIZ: 263 + Puolesta Lt š ja ž edustuvat ims:ssa h:na
Thomsen 1890: 146 + + Puolesta Ba soinnilliset klusiilit edustuvat monissa lainoissa samoin kuin soinnittomatkin, sillä ims soinnilliset klusiilit ovat tulleet kieleen paljon myöhemmin; ims h on vasta etäsukukielistä erkaantumisen ja ba kontaktien jälkeen kehittynyt aiemmasta š:stä; balttilaisperäiseen sanastoon kuuluu muitakin ruumiinosien nimiä, kuten kaula, napa ja reisi
Būga 1922: 88 + Puolesta Lähtömuoto < ie *ǵonbhos [p.o. *ǵombhos] ’hammas’
LEW 1965: s.v.žam̃bis + Puolesta Lähtömuodon vastineita myös alb dhëmb ja tokA kam B keme 'hammas'
Larsson 1981 ASLU (3:2): 26 + Puolesta Balttilaiskielen korkea prestiisi kontaktiaikana toi kantasuomeen luksuslainoja l. uusia nimiä jo vanhastaan tunnetuille asioille.
SEGV 1994: s.v.ammaZ + Puolesta Ie *ǵombhos ⇐ *ǵembh- ’purra’
Koivulehto 2008 FS Kortlandt: 309 + Puolesta Myös harja ja karva ovat balttilaisperäistä ruumiinosasanastoa
Vaba 2018 LU: 106 + Puolesta Myös haven, kiire, leuka ja mokka ovat balttilaisperäistä ruumiinosasanastoa

Kantasuomen balttilaislainat -teoksen koeversion artikkeli

EVE:n sana-artikkeli

EVE:hammas

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:hambas