EVE:hammas

  From Sanat

  hammas

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *hambas

  • suomen hammas
  • karjalan hammas
  • vepsän hambaz
  • vatjan ammaz
  • viron hammas
  • eteläviron hammas
  • liivin āmbaz

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [1180#a ]

  Sana kuuluu jokaiseen itämerensuomalaiseen murteeseen, ja sen merkitys on kaikkialla sama. Lisäksi karjalassa ja lyydissä hammas on myös vastasyntyneelle annettava rahalahja, käännöslainana venäjän sanasta зубoк ’pikku hammas; varpajaislahja’.

  Alkuperä

  Hammas on laina balttilaisesta sanasta, jonka alkuperäinen merkitys 'hammas' on säilynyt lätin sanalla zobs sekä slaavilaisella sanalla, joka esimerkiksi puolassa on muodossa ząb ja venäjässä зуб. Liettuan vastine žambas merkitsee esimerkiksi terää taikka terävää kulmaa tai reunaa. Tällä vanhalla indoeurooppalaisella sanalla on laajalti vastineita, mm. sanskritin (muinaisindoarjan) jámbhaḥ 'hammas; leuka', kreikan γόμφος 'tappi; naula' sekä muinaisskandinaavin kambr 'kampa; terävälaitainen seljänne' ja siitä kehittynyt ruotsin kam 'kampa; harjanne'. Viimeksi mainitusta skandinaavisesta sanasta on lainautunut kampa.