Etymologiadata:imsm:hambas/KBL

From Sanat

*HAMBAS > sm ka vi uk hammas, ve hambaz, va ammaz, li āmbaz s.

A hammas t. sitä muistuttava piikki t. pykälä; B rahalahja vastasyntyneelle

Merkitysten levikki
A A A A A A A AB AB AB AB A
A
A A A A A A
A A A A

vsm vvi vuk A

Balttilaislainaetymologia

< kksm *šampas

← baP *žambas < kba *źambas> lt žam̃bas 1 esineen terävä kulma t. reuna; 2 helma; esiliinan tasku; 3 terä; 4 viilto, lovi; 5 jokin kapeneva asia; 7 viikatteen hamara; lv zòbs 1 hammas 2 sahan hammas t. avaimen pykälä 3 pitsin nipukka; ksl *zambu > mksl зѫбъ ym. sl hammas

(EDBIL) < kie *ǵombhos > mia jámbhaḥ hammas; leuka; kr γόμφος tappi; naula; msk kambr kampa; terävälaitainen seljänne; ru kam kampa; harjanne; ym. ie

Thomsen 1869: 73 osoittaa, että hammas on lainaa ba sanasta, jonka alkuperäinen merkitys on säilynyt lätissä ja slaavissa, vaikkei liettuassa.

Päätelmät

Merkitys B < A käännöslainana ven s:sta зубóк ’pikku hammas; varpajaislahja’

← ba.