Etymologiadata:imsm:api/th

From Sanat
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Nikkilä 1988 OVL: 37–44 ← germ. *awi-, vrt. riimusk auja, goot awiliudōn ’kiittää’
Koivulehto 1999 PP: 228 Vastaan Riimuskandinaavin auja merkitys on epävarma, germaanissa ei varmaa merkitystä apu. Arjalainen lainaselitys semanttisesti ongelmaton.
Arjalaisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Koivulehto 1999 PP: 228 ← ar *awas-, vrt. mint avás- Semanttisesti arjalainen etymologia on vakuuttavampi. Imsm p selittyy analogisella v:n vahvalla asteella.

Hylätty etymologia: ← germ. ? *abi- 'apu', ks. LÄGLOS s.v. apu