EVE:vuori

  From Sanat

  vuori

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *voori

  • suomen vuori
  • karjalan vuori
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Itämerensuomalaisittain vuori on varsin suppealevikkinen sana, se nimittäin on ollut yleisesti tunnettu vain hämäläis- ja savolaismurteissa. Muissa suomen murteissa vuori on ollut harvinainen ja muualta se tunnetaan vain lainana suomesta muutamiin karjalan ja viron murteisiin. Sanan kansankielisenä merkityksenä on ollut lähinnä 'korkeahko kauas näkyvä kallio', joskus yleisemminkin 'mäki'.

  Alkuperä

  Vaikka sanan itämerensuomalainen levikki ei laaja olekaan, se silti lienee uralilainen perintösana ja palautuu kantauralin asuun *warǝ̑. Alkuperäinen merkitys on voinut olla joko 'korkea maastonkohta' tai 'metsä', sillä molempiin viittaavia merkityksiä tavataan etäsukukielten vastineilta. Näitä ovat udmurtin выр 'kukkula', komin вӧр 'metsä', itämansin wōr 'metsä' (vastineet myös muissa mansin kielissä) sekä itähantin wor 'harju joen partaalla' (vastineet myös muissa hantin kielissä) .