EVE:virta

From Sanat

virta

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *virta

  • suomen virta
  • karjalan virta
  • vepsän '
  • vatjan virta
  • viron virdama
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Virta on pohjoisen ja keskisen itämerensuomen sana, jonka perusmerkitys on kaikkialla 'veden virtaus, virtaava vesi'. Suomen sanalla on myös 'joen' merkitys. Vepsästä ja virosta kantasanan virta vastine puuttuu, mutta siitä on (kenties jo kantasuomessa) johdettu verbi virrata, jonka levikki on laajempi: myös virossa on samanmerkityksinen virdama: virrata.

Alkuperä

Sana on voitu saada myöhäiskantasuomeen muinaisslaavista tai ehkä jo keskikantasuomeen pohjoisbaltista. Kummassakin tapauksessa lähtökielen sanan lähimmät vastineet ovat puolan wart ’virta’ ja puolalainen joennimi Warta.