EVE:virta

From Sanat

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *virta >

  • suomen virta
  • karjalan virta
  • vepsän '
  • vatjan virta
  • viron virdama
  • eteläviron '
  • liivin '

Merkitykset

karjala, vatja

Merkitys 'virta, virtaus, virtaava vesi' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, joissa sanan vastineita esiintyy.

Alkuperä

Kantasuomen sana on varhainen laina slaavilaisesta tai jo vanhemmasta baltoslaavilaisesta sanasta *virta-, josta on peräisin puolan wart ’virta’ tai tämän variantista *virtā, josta on peräisin puolalainen joennimi Warta.