EVE:viro:kustuda

  From Sanat

  viro:kustuda

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kustu-

  • suomen '
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan kussua
  • viron kustuma
  • eteläviron kistuma
  • liivin kistõ

  Levikki ja merkitykset

  vatja · viro · liivi

  Merkitys 'sammua' tavataan kaikissa itämerensuomalaissa kielissä, joissa sana esiintyy.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana on peritty uralilaisesta kantakielestä, johon voidaan rekonstruoida verbi *kupsa-. Vaikka kantauralin sanan vastineet ovat kadonneet monista uralilaisen kielikunnan haaroista (samoin kuin suomesta, karjalasta ja vepsästä), on sillä kuitenkin melko laaja levikki ja säännöllisiä vastineita kiltinänsaamessa (kåˊp̄ seδ sammua; sammuttaa') sekä turjansaamessa (kop̜̄ s̜ ed 'sammua; sammuttaa'), permiläisissä kielissä (komin кусны, udmurtin кысыны 'sammua; sammuttaa'), itähantissa (kăwla- 'sammua') sekä kaikissa samojedikielissä (esimerkiksi tundranenetsin хабтась 'sammuttaa').