EVE:viro:kustuda

From Sanat

viro:kustuda

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kustu-

  • suomen '
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan kussua
  • viron kustuma
  • eteläviron kistuma
  • liivin kistõ

Levikki ja merkitykset

vatja · viro · liivi

Merkitys 'sammua' tavataan kaikissa itämerensuomalaissa kielissä, joissa sana esiintyy.

Alkuperä

Kantasuomen sana on peritty uralilaisesta kantakielestä, johon voidaan rekonstruoida verbi *kupsa-. Vaikka kantauralin sanan vastineet ovat kadonneet monista uralilaisen kielikunnan haaroista (samoin kuin suomesta, karjalasta ja vepsästä), on sillä kuitenkin melko laaja levikki ja säännöllisiä vastineita kiltinänsaamessa (kåˊp̄ seδ sammua; sammuttaa') sekä turjansaamessa (kop̜̄ s̜ ed 'sammua; sammuttaa'), permiläisissä kielissä (komin кусны, udmurtin кысыны 'sammua; sammuttaa'), itähantissa (kăwla- 'sammua') sekä kaikissa samojedikielissä (esimerkiksi tundranenetsin хабтась 'sammuttaa').