EVE:vesi

  From Sanat

  vesi

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *veci

  • suomen vesi
  • karjalan vesi
  • vepsän vezi
  • vatjan vesi
  • viron vesi
  • eteläviron vesi
  • liivin ve’ž

  Levikki ja merkitykset

  Sanan merkitys on 'vesi' koko itämerensuomessa.

  Alkuperä

  Kantamuotona on uralilaisen kantakielen *wetǝ, joka on periytynyt kielikunnan useimpiin haaroihin: ersän ведь, mokšan ved', niittymarin вӱд, vuorimarin вӹд, komin ва, udmurtin ву, unkarin víz, pohjoismansin wit (vastineineen muissakin mansin kielissä) sekä tundranenetsin и” merkitsevät kaikki 'vettä'.