EVE:vesi

From Sanat

vesi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *veci

  • suomen vesi
  • karjalan vesi
  • vepsän vezi
  • vatjan vesi
  • viron vesi
  • eteläviron vesi
  • liivin ve’ž

Levikki ja merkitykset

Sanan merkitys on 'vesi' koko itämerensuomessa.

Alkuperä

Kantamuotona on uralilaisen kantakielen *wetǝ, joka on periytynyt kielikunnan useimpiin haaroihin: ersän ведь, mokšan ved', niittymarin вӱд, vuorimarin вӹд, komin ва, udmurtin ву, unkarin víz, pohjoismansin wit (vastineineen muissakin mansin kielissä) sekä tundranenetsin и” merkitsevät kaikki 'vettä'.