EVE:velho

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *vëlho >

  • suomen velho
  • karjalan velho
  • vepsän volh
  • vatjan '
  • viron võlu
  • eteläviron võhl
  • liivin võ’l

Merkitykset

karjala

Suomessa perusmerkitys on 'noita, tietäjä, parantaja', murteissa myös 'leikinlaskija, velmu; lavertelija; valehtelija; heittiö, hulttio’. Karjalassa ja vepsässä tavataan vain merkitys 'noita, velho, tietäjä'. Virosta tunnetaan nykyään vain merkitys 'lumo, lumous', mutta aiemmin sana on merkinnyt myös 'noitaa'. Eteläviron sanalle on kehittynyt merkitys 'kateellinen, häijy (ihminen)'. Liivin sana merkitsee 'noitaa'.

Monissa kielissä esiintyy sanasta myös verbihjodoksia: suomen velhota 'noitua, taikoa', viron võluda 'lumota', liivin võllõ 'noitua, varastaa maitoa lehmiltä'.

Alkuperä

Sana on lainattu myöhäiskantasuomeen slaavilaisesta sanasta, jota edustavat mm. muinaisvenäjän вълхвъ ja nykyvenäjän волхв 'tietäjä, noita, ennustaja'.