EVE:vatsa

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *vacca >

  • suomen vatsa
  • karjalan vattša
  • vepsän vac
  • vatjan vattsa
  • viron vats
  • eteläviron M vats
  • liivin vatsā

Merkitykset

karjala, vatja

'maha, vatsa' on sanan perusmerkitys kaikkialla itämerensuomessa. Karjalassa tavataan myös merkitykset 'raskaus, tiineys; kohtu' sekä 'sydän(ala), sielu, mieli(ala); luonne'.

Alkuperä

Kantasuomen sanan alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Aiemmassa tutkimuksessa vastineena on pidetty pohjoismansin sanaa waś 'maha', joka ei kuitenkaan ole kantasuomen sanan vacca äänneasultaan säännöllinen vastine. Rinnastus onkin luultavasti hylättävä näennäisestä samankaltaisuudesta huolimatta.