EVE:vatsa

From Sanat

vatsa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *vacca

  • suomen vatsa
  • karjalan vattša
  • vepsän vac
  • vatjan vattsa
  • viron vats
  • eteläviron M vats
  • liivin vatsā

Levikki ja merkitykset

Perusmerkityksenä on kaikkialla itämerensuomessa 'maha, vatsa'. Pohjoisessa itämerensuomessa vatsa tarkoittaa myös kohtua, suomen ja karjalan murteissa joskus sydäntäkin tai ainakin yleisemmin sisäelimiä. Karjalan vastineella on abstraktiakin käyttöä sielun, mielen ja luonteen merkityksissä.

Alkuperä

Sanan alkuperästä ei ole tietoa. Aiemmassa tutkimuksessa sen vastineena on pidetty pohjoismansin sanaa waś 'maha', mutta rinnastus ei ole äänteellisesti säännöllinen; luultavasti samankuuloisuus on siis sattumaa.