EVE:vatsa

  From Sanat

  vatsa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *vacca

  • suomen vatsa
  • karjalan vattša
  • vepsän vac
  • vatjan vattsa
  • viron vats
  • eteläviron M vats
  • liivin vatsā

  Levikki ja merkitykset

  Perusmerkityksenä on kaikkialla itämerensuomessa 'maha, vatsa'. Pohjoisessa itämerensuomessa vatsa tarkoittaa myös kohtua, suomen ja karjalan murteissa joskus sydäntäkin tai ainakin yleisemmin sisäelimiä. Karjalan vastineella on abstraktiakin käyttöä sielun, mielen ja luonteen merkityksissä.

  Alkuperä

  Sanan alkuperästä ei ole tietoa. Aiemmassa tutkimuksessa sen vastineena on pidetty pohjoismansin sanaa waś 'maha', mutta rinnastus ei ole äänteellisesti säännöllinen; luultavasti samankuuloisuus on siis sattumaa.