Etymologiadata:imsm:vacca

  From Sanat

  *vacca

  Vastineet:

  mksm. *vacca (P.K.)

  SSA:n sana-artikkeli

  vatsa (Agr; loun-, häm- ja kaakkmurt. EPohjanm, paik. KPPohjanm Peräp) ’Bauch, Magen’, johd. vatsakas; vatsuri (LounSm EPohjanm ja ymp.) ’ripuli’, yhd. iso-, pienivatsainen
  ~ ink vatsavatsa’, vatsamakoeläimen mahalaukku’ | ka vattšavatsa, maha; mieli, sydän’, vatšankerallineraskaana oleva’ | ly vatšvatsa, maha’ | ve vats id., vatstudatulla raskaaksi’ | va vatsavatsa’ | vi vats (g. -a) ’vatsa, maha’ | li vatsvatsa, (möhö)maha
  = vogP waśmaha’; hyvin epävarmaa on, kuuluuko tähän myös mdE vat́śe, M vat́śärapa, ulostus’. — LpN fatˈte (E U Lu In Ko) ’(poron) mahalaukku, jota käytetään maidon, voin tms. säilytykseen; linnun kupu (In); (verellä täytetty) turskanmaha (Ko)’ < sm murt. vattavatsa’.
  Lähdekirjallisuus:
  • Sjögren 1832 (esitelmä 1830) GS 1 565 (sm ~ va)
  • Ahlqvist 1856 WotGr 160 (+ vi)
  • Ahlqvist 1859 Anteckn 111 (+ ve)
  • Budenz 1869 NyK 7 33 (+ li)
  • VW 2 1876 89 (sm vatta ~ lp)
  • Qvigstad 1893 NL 147 (lp ? < sm)
  • Paasonen 1909 MdChr 151 (? + md)
  • Paasonen 1917 Beiträge 168 (+ vog)
  • Toivonen 1928 FUF 19 160 (+ ka)
  • Kettunen 1938 LivW 473 (li < vi)
  • Lakó 1944–48 NyK 52 244 (+ ly)
  • FUV 1955 123
  • E. Itkonen 1972 FUF 39 53 (? md)
  • FUV2 1977 136
  • SKES 1978 1677
  • UEW 1988 547 (?? vog; md ei kuulu tähän)

  SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

  Uralilainen
  Lähde, s. M S E L Väite Argumentit
  Paasonen 1917 Beiträge: 168 = msP waś- ’maha’
  Parpola 2017 SUSA: ! x + Lisätieto Vaikka kur *wa yleensä > ms *u, myös esimerkkejä *wa > wa löytyy
  Holopainen 2019: 293–95 - Vastaan Esimerkit kehityksestä *wa > wa mansissa ovat vanhentuneita etymologioita. Epäsäännöllisyyden takia kantasuomen sanan uralilainen tausta on hylättävä.
  Arjalaisperäinen
  Lähde, s. M S E L Väite Argumentit
  Parpola 2017 SUSA: ! x + imsm + ms < kur *waćća ← kar *watsá- 'vasikka'
  Holopainen 2019: 293–95 - - Vastaan Substituutio kur *ćć ← kar *ts on epävarma, ja etymologia on myös merkitykseltään epäilyttävä.

  EVE:n sana-artikkeli

  EVE:vatsa

  Keskustelu

  Etymologiadata talk:imsm:vacca