EVE:vasara

From Sanat

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *vasara >

  • suomen vasara
  • karjalan vasara
  • vepsän vazaraine←
  • vatjan vasara
  • viron vasar
  • eteläviron vassaŕ
  • liivin vazār

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

Merkitys 'vasara' löytyy kaikista itämerensuomalaisista kielistä.

Alkuperä

Sanalla on vastineet kaikissa saamelaiskielissä, kuten pohjoissaamen veahcir 'vasara', sekä mordvalaiskielissä, ersän узере ja mokšan uźǝŕ 'kirves'. Itämerensuomalaisten, saamelaisten ja mordvalaisten kielten yhteiseen kantamuotoon, länsikantauraliin sana on lainattu arjalaisen kantakielen sanasta *wáʒ́ras, josta polveutuu sanskritin vájraḥ 'Indra-jumalan ase'.