EVE:vasara

  From Sanat

  vasara

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *vasara

  • suomen vasara
  • karjalan vasara
  • vepsän vazaraine←
  • vatjan vasara
  • viron vasar
  • eteläviron vassaŕ
  • liivin vazār

  Levikki ja merkitykset

  Merkitys 'vasara' löytyy kaikista itämerensuomalaisista kielistä.

  Alkuperä

  Sanalla on vastineet kaikissa saamelaiskielissä, kuten pohjoissaamen veahcir 'vasara', sekä mordvalaiskielissä, ersän узере ja mokšan uźǝŕ 'kirves'. Itämerensuomalaisten, saamelaisten ja mordvalaisten kielten yhteiseen kantamuotoon, länsikantauraliin sana on lainattu arjalaisen kantakielen sanasta *wáʒ́ras, josta polveutuu sanskritin vájraḥ 'Indra-jumalan ase'.