EVE:vasara

From Sanat

vasara

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *vasara

  • suomen vasara
  • karjalan vasara
  • vepsän vazaraine←
  • vatjan vasara
  • viron vasar
  • eteläviron vassaŕ
  • liivin vazār

Levikki ja merkitykset

Merkitys 'vasara' löytyy kaikista itämerensuomalaisista kielistä.

Alkuperä

Sanalla on vastineet kaikissa saamelaiskielissä, kuten pohjoissaamen veahcir 'vasara', sekä mordvalaiskielissä, ersän узере ja mokšan uźǝŕ 'kirves'. Itämerensuomalaisten, saamelaisten ja mordvalaisten kielten yhteiseen kantamuotoon, länsikantauraliin sana on lainattu arjalaisen kantakielen sanasta *wáʒ́ras, josta polveutuu sanskritin vájraḥ 'Indra-jumalan ase'.