EVE:varsa

From Sanat

varsa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *varsa

  • suomen varsa
  • karjalan varsa
  • vepsän varz
  • vatjan varsa
  • viron varss
  • eteläviron vars
  • liivin vārza

Levikki ja merkitykset

Merkitys 'varsa' tavataan kautta itämerensuomen. Vepsässä ja vatjassa sanalla on myös tarkempi 'orivarsan' merkitys.

Alkuperä

Itämerensuomalaisella sanalla on vastine mordvalaiskielissä: ersän вашо, mokšan vaša 'varsa'. Sana palautuu siis länsiuralilaiseen kantakieleen, johon se on alkuaan lainattu arjalaisesta sanasta *wŕ̥šā 'ori, uros', jota edustaa mm. sanskritin vṛ́ṣā, osseetin (iron) wyrs, (digor) urs 'ori'. Länsiuralilaisen sanan merkityksenkehitys on luultavasti ollut 'ori' > 'orivarsa' > 'varsa'.