EVE:utu

From Sanat

utu

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *utu

  • suomen utu
  • karjalan utu
  • vepsän '
  • vatjan utu
  • viron udu
  • eteläviron udsu
  • liivin u’d

Levikki ja merkitykset

Sanan vastineiden merkityksiä ovat yleisesti 'sumu, usva; auer; usvamainen höyry; vihma'. Karjalassa tavataan myös merkitys 'tihkusade', virossa myös 'hiukkanen'. Liivin vastineen merkitys on nimenomaan 'sumu'.

Alkuperä

Kantasuomen sana on germaaninen lainasana. Lainalähteenä on kantagermaanin tai myöhemmän kantaskandinaavin *ūdan-, jota jatkaa islannin úði ’vihma, tihkusade’.