EVE:udar

  From Sanat

  udar

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *udar

  • suomen udar
  • karjalan uvar
  • vepsän udar
  • vatjan uhar
  • viron udar
  • eteläviron utaŕ
  • liivin udār

  Levikki ja merkitykset

  Merkityksenä kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä on 'udar, utare, lypsettävän eläimen nisä'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana palautuu länsiuralilaisen kantakielen asuun *utarǝ. Sanan säännöllisiä vastineita ovat ersän одар ja mokšan odar 'udar'. Länsiuralilainen sana on saatu indoeurooppalaisesta kielestä, luultavasti kanta-arjan sanasta *ū́dhar, jota jatkaa muinaisintian ū́dhar 'udar'. Lainanantajakielestä on ollut eri käsityksiä, koska arjalaisen sanan vastineita esiintyy monissa muissa indoeurooppalaisissa kielissä äänneasultaan varsin samankaltaisina (esimerkiksi kantagermaanissa *ūdara), mutta länsiuralilaisen levikin valossa juuri arjalainen lähtömuoto on todennäköisin.

  Niittymarin водар ja vuorimarin вадар 'udar' eivät vastaa äänneasultaan säännöllisesti itämerensuomen ja mordvan sanoja, ja luultavaa onkin, että kanta-arjan sana on lainattu marin kielen esivaiheeseen erikseen.