EVE:turku

From Sanat

turku

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *turku

  • suomen turku
  • karjalan torku
  • vepsän '
  • vatjan turku
  • viron turg
  • eteläviron turg
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Turku on vanha kauppapaikan, torin ja markkinoiden nimitys, joka sellaisenaan on säilynyt karjalassa, virossa ja etelävirossa. Vanhassa kirjasuomessa sana oli vielä yleisessä käytössä, mutta nykysuomessa elää enää lähinnä sanonnoissa maailman turuilla ja toreilla ja turhuuden turulla sekä Turun kaupungin nimenä.

Vatjassa turku-sana on säilynyt kansanrunoissa, joissa sen merkitys lienee 'joukko, erä'.

Alkuperä

Turku on saatu myöhäiskantasuomeen muinaisslaavilaisesta sanasta, jota vastaavat mm. muinaisitäslaavin търгъ 'kauppapaikka' ja nykyvenäjän торг 'kaupanteko'.

Karjalassa esiintyvät sekä variantit torku että turku. Vaikka torku on näistä yleisempi, kantasuomen sanan säännöllinen jatkaja on nimenomaan turku. Variantin torku vokaali o selittyy nykyvenäjän vaikutuksesta.