EVE:tammi

From Sanat

tammi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *tammi

  • suomen tammi
  • karjalan tammi
  • vepsän '
  • vatjan tammi
  • viron tamm
  • eteläviron tamḿ
  • liivin täm

Levikki ja merkitykset

Tammi on levinnyt kaikkialle itämerensuomeen paitsi vepsään ja tarkoittaa joka murteessa samaa puuta (Quercus). Suomen kaakkoishämäläisissä murteissa tammi merkitsee myös kovasinta eli hieraa, karjalassa taas yleisemmin suurta puuta. Vatjalaisissa lauluissa tyttö voi kutsua sulhastansa hellittelevästi tammeksi.

Patoa tai padon kynnystä suomessa merkitsevä tammi ei alun perin liity puulajin nimeen, vaan on saatu ruotsista.

Alkuperä

Tammella on äänteellisesti säännöllisinä etäsukukielten vastineina ersän тумо, mokšan tumă sekä niittymarin тумо ja vuorimarin тум, jotka kaikki merkitsevät tammea. Periaatteessa näiden pohjalta voi rekonstruoida aina kantauraliin asti asun *tammǝ̑, mutta kun levikki on näin suppea ja läntinen, sana voi alkujaan olla lainaa jostakin tuntemattomasta kielestä. Tätä on tietenkin vaikea todistaa.