EVE:tammi

  From Sanat

  tammi

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *tammi

  • suomen tammi
  • karjalan tammi
  • vepsän '
  • vatjan tammi
  • viron tamm
  • eteläviron tamḿ
  • liivin täm

  Levikki ja merkitykset

  Tammi on levinnyt kaikkialle itämerensuomeen paitsi vepsään ja tarkoittaa joka murteessa samaa puuta (Quercus). Suomen kaakkoishämäläisissä murteissa tammi merkitsee myös kovasinta eli hieraa, karjalassa taas yleisemmin suurta puuta. Vatjalaisissa lauluissa tyttö voi kutsua sulhastansa hellittelevästi tammeksi.

  Patoa tai padon kynnystä suomessa merkitsevä tammi ei alun perin liity puulajin nimeen, vaan on saatu ruotsista.

  Alkuperä

  Tammella on äänteellisesti säännöllisinä etäsukukielten vastineina ersän тумо, mokšan tumă sekä niittymarin тумо ja vuorimarin тум, jotka kaikki merkitsevät tammea. Periaatteessa näiden pohjalta voi rekonstruoida aina kantauraliin asti asun *tammǝ̑, mutta kun levikki on näin suppea ja läntinen, sana voi alkujaan olla lainaa jostakin tuntemattomasta kielestä. Tätä on tietenkin vaikea todistaa.