EVE:tahdas

  From Sanat

  tahdas

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *tahtas

  • suomen tahdas
  • karjalan tahas
  • vepsän tahtaz
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron tahas
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Tahdas vastineineen pohjoisessa itämerensuomessa (lounaisinta suomea lukuun ottamatta) ja etelävirossa merkitsee 'taikinaa'. Osassa suomen murteita sana merkitsee myös jonkinlaista puuroa, karjalan etelämurteissa kaurajauhosta taikinanjuuriveteen sekoitettua keittämätöntä aamuruokaa. Etelävirossa tahas voi olla yleisemminkin 'tahnaa'.

  Alkuperä

  Kantasuomeen *tahtas on saatu balttilaisesta sanasta, jonka vastineet ovat säilyneet slaavilaiskielissä: Muinaiskirkkoslaavissa 'taikina' on тѣсто, venäjässä тесто. Itä- tai länsibalttilaisissa kielissä sille ei ole vastineita, mutta sen on täytynyt lainautua jo balttilaiskontaktien aikaan eli ennen varhaisimpia slaavilaisia lainoja ja niitä edeltänyttä kantasuomen äänteenmuutosta *š > *h. Balttilaiseksi lähtömuodoksi voidaan rekonstruoida *taiṣtas tai *taištas.