EVE:taarna

From Sanat

taarna

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *tarna

  • suomen ta(a)rna
  • karjalan '
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron tarn
  • eteläviron tarn
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Etäsukukielten ja arjalaisen lainalähteen merkitysten perusteella 'ruoho' tai 'heinä' lienee ollut kantasuomalaisen sanan alkuperäinen merkitys, mutta suomen sanan nykyinen, attestoitu merkitys tarkoittaa Claudium-suvun sarakasveja. Virossa ja etelävirossa sanalla viitataan 'saroihin' (Carex).

Alkuperä

Kantasuomen sanalla on permiläisissä kielissä vastineina komin турун ja udmurtin турын. Molemmissa merkitys on 'ruoho, heinä'. Muualla kielikunnassa ei vastineita ole, mutta koska itämerensuomalaisten ja permiläisten kielten sanat ovat säännöllisiä vastineita, voidaan sana periaatteessa rekonstruoida uralilaiseen kantakieleen asuun *tarna.

Perinteisen käsityksen mukaan sana palautuisi suomalais-permiläiseen kantakieleen, jonka olemassaolo on kuitenkin kiistanalaista. Joka tapauksessa sana on lainattu arjalaisen kantakielen tai sitä myöhemmän iranilaisen kantakielen sanasta *tŕ̥nam 'ruoho, yrtti'. Äänteellisin perustein on mahdotonta sanoa, onko sana kanta-arjalainen vai kantairanilainen laina. Arjalaista sanaa edustaa muun muassa sanskritin kielen tṛ́ṇam 'ruoho, yrtti'.