EVE:täi

From Sanat

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *täi >

  • suomen täi
  • karjalan täi
  • vepsän täi
  • vatjan täi
  • viron täi
  • eteläviron täi
  • liivin tei

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

'täi (Pediculus)' on perusmerkityksenä kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä.

Alkuperä

Itämerensuomen sana palautuu kantauralin asuun *täjǝ. Etäsukukielisiä vastineita ovat samaa merkitsevät niittymarin ти, vuorimarin тий, komin той, udmurtin тей, unkarin tetű, pohjoismansin tākəm (vastineet myös muissa mansin kielissä) ja itähantin töγtəm (vastineet myös muissa hantin kielissä). Unkarin, mansin ja hantin sanat ovat alkujaan johdoksia. Udmurtin ja komin sanat ovat äänneasultaan epäsäännöllisiä, mutta niiden kuuluminen tähän yhteyteen on silti melko varmaa. Saman sanan saamelaiseksi vastineeksi ehdotettu (pohjoissaamen) dihkki 'täi' edellyttäisi epäsäännöllistä lyhentymistä johdoksesta *täjə-kkä, joten äänteellisesti ongelmattomampaa on olettaa saamen sana germaaniseksi lainaksi (kantagerm. *tikkōn-, jonka jatkaja on mm. engl. tick 'punkki').