EVE:suvi

From Sanat

suvi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *suvi

  • suomen suvi
  • karjalan suvi
  • vepsän suvi
  • vatjan suvi
  • viron suvi
  • eteläviron suvi
  • liivin sõ’v

Levikki ja merkitykset

Suvi-sanalla on itämerensuomessa kolme pääasiallista merkitystä, jotka esiintyvät eri alueilla. Vatjassa, virossa, liivissä ja suomen lounais- ja hämäläismurteissa merkitys on sama kuin suomen kirjakielessä eli 'kesä'. Suomen pohjalaismurteissa ja suuressa osassa itämurteita merkitys on 'suojasää, suojakeli talvella'. Karjalassa, lyydissä, vepsässä sekä suomen Pohjois-Karjalan ja Laatokan Karjalan murteissa suvi merkitsee 'etelää'. Sanan johdoksia ovat esimerkiksi verbi suveta (suomessa 'lauhtua, pitää suojailmoja', karjalassa yleisemminkin 'lämmetä') sekä adjektiivit suvea (suomen itämurteissa) ja suvakka (kaakkoismurteissa) 'lämpimähkö, haalea (vesi, ilma, tuuli)'.

Alkuperä

Suvi periytyy kantauralin sanasta *suŋə, jonka jatkajat useimmissa etäsukukielissä merkitsevät 'kesää': näitä ovat itämansin toj ja pohjoishantin lŏŋ (vastineet kaikissa hantin ja mansin kielissä), nenetsin тӑ’(ң) ja nganasanin tǝŋǝ (vastineet myös muissa samojedikielissä). Pohjoissaamen vastine on verbi sakŋat 'sulaa (esinettä peittävä jää- tai lumikerros)' (vastineita useimmissa saamelaiskielissä eteläsaamesta kildininsaameen) sekä samakantainen adjektiivi saŋas 'sulanut, jäätön, lumeton' (vastineet etelä-, piitimen- ja luulajansaamessa).