EVE:suoli

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *sooli >

  • suomen suoli
  • karjalan suoli
  • vepsän sol’
  • vatjan sooli
  • viron sool
  • eteläviron soolik←
  • liivin sūoļ

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

Merkitys 'suoli' tavataan kaikkialla itämerensuomessa. Suomen murteissa tavataan myös merkitykset 'vyötäiset' ja 'verkon luonnos t. 1. silmukkarivi'. Karjalassa esiintyy myös merkitys 'verkon havas; hapaan luonnos, suoli'.

Alkuperä

Sana palautuu kantauralin asuun *śalǝ̑. Vastineita ovat pohjoissaamen čoalli 'suoli; keskeneräinen havas' (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän сюло, mokšan śulă , niittymarin шоло, vuorimarin шол, komin сюв, udmurtin сюл, pohjois- ja itähantin sol, etelähantin sut 'suoli'.