EVE:suoli

  From Sanat

  suoli

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *sooli

  • suomen suoli
  • karjalan suoli
  • vepsän sol’
  • vatjan sooli
  • viron sool
  • eteläviron soolik←
  • liivin sūoļ

  Levikki ja merkitykset

  Tällä yleisitämerensuomalaisella sanalla on kaikkialla sama perusmerkitys 'suoli'. Suomen ja karjalan murteissa sanaa käytetään myös kalaverkoista puhuttaessa luonnoksen eli verkon tai sen hapaan ensimmäisen silmukkarivin merkityksessä.

  Alkuperä

  Sana palautuu kantauralin asuun *śalǝ̑. Vastineita ovat pohjoissaamen čoalli 'suoli; keskeneräinen havas' (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän сюло, mokšan śulă, niittymarin шоло, vuorimarin шол, komin сюв, udmurtin сюл, pohjois- ja itähantin sol, etelähantin sut 'suoli'.