EVE:solmu

From Sanat

solmu

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *solmi

  • suomen solmi
  • karjalan solmi
  • vepsän sol’m
  • vatjan sõlmi
  • viron sõlm
  • eteläviron sõlḿ
  • liivin suoļm

Levikki ja merkitykset

Sanalla solmi ja sen johdoksella tai muunnoksella solmu on sama merkitys 'solmu' kaikkialla itämerensuomessa. Paikoin suomen ja karjalan murteissa esiintyvät lisäksi merkitykset 'viljakasvin korren nivelkohta; liitoskohta; nikama', karjalassa myös 'vastus, mutka, pulma'. Yleinen on myös sanan moderni lisämerkitys merkitys 'laivan nopeuden mittayksikkö'.

Alkuperä

Solmi on uralilainen perintösana, joka palautuu kantauralin asuun *śolmǝ̑. Kantauralin sanan merkitykseksi voidaan rekonstruoida 'solmu', joka esiintyy kaikilla sanan perillisillä uralilaisissa kielissä. Näistä nykyhetkeen asti ovat periytyneet pohjoissaamen čuolbma 'solmu; ongelma' (vastineineen kaikissa muissa saamen kielissä paitsi akkalansaamessa), ersän сюлмо, mokšan śulmă 'solmu' ja unkarin csomó 'solmu; joukko', jonka -vokaalin on oltava vanhaa johdinainesta. Unkarin sanassa esiintyy epäodotuksenmukainen cs, mutta muuten rinnastus on säännöllinen.