EVE:solki

From Sanat

solki

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *solki

  • suomen solki
  • karjalan solki
  • vepsän '
  • vatjan sõlk?
  • viron sõlg
  • eteläviron sõlǵ
  • liivin suoļg

Levikki ja merkitykset

Itämerensuomen sanalla on kahdenlaisia laajalevikkisiä merkityksiä: yhtäältä '(vyön, paidan tms.) solki' ja toisaalta 'väli-, poikki- t. tukipuu; salpa'. Jälkimmäinen merkitys on myös suomen yhdyssanalla solkipuu, ja se näkyy myös johdoksessa solisluu 'lapaluun rintalastaan yhdistävä luu'. Karjalassa solki-sanalla on myös merkitykset 'kankaan leveys, kangaskaistale' ja 'kotikutoinen palttina'.

Alkuperä

Sanan alkuperästä ei ole täyttä selvyyttä. Aiemmassa tutkimuksessa kantasuomen sanalle on esitetty etäsukukielistä vastineita kuten pohjoissaamen čulggon 'parras, sulkama (karvakengässä, -kintaassa), sivukappale (kengässä, kintaassa jne.)', ersän сюлгамо, mokšan śulgam 'rintaneula, solki' ja marin шыркама 'solki' (murteissa myös šolkama, šə̑lkama), mutta epäsäännöllisten äännevastaavuuksien takia ei näitä muotoja voi johtaa yhdestä kantauralin sanasta.

Uralilaisia sanoja on myös pidetty lainoina kanta-arjalaisesta sanasta *ćalā́kaH (josta tulee muinaisindoarjan eli sanskritin śalā́kā), mutta tämäkin selitys on saman äänteellisen yhteensopimattomuuden takia epävarma. Ei ole myöskään aivan selvää, että arjalaiseen kantakieleen voidaan rekonstruoida muoto *ćalā́kaH, koska muinaisindoarjan l ei yleensä palaudu arjalaisen kantakielen *l:ään vaan on myöhempää kehitystä. Sanan solki alkuperä kaipaa siis lisätutkimusta.