EVE:siivo

From Sanat

siivo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ciivo

  • suomen siivo
  • karjalan siivo
  • vepsän '
  • vatjan siivo
  • viron siivas←
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Kantasanan siivo levikki ulottuu suomen, karjalan, inkeroisen ja vatjan kieliin. Se on käytössä niin substantiivina 'puhtaus, siisteys, järjestys, kunto; selvyys; puhdistus; keli' kuin adjektiivinakin 'puhdas, siisti, sävyisä, hyvätapainen, kunnollinen'. Toisaalta osassa suomen murteita siivolla on päinvastainen merkitys 'likaisuus, sotku, epäjärjestys'.

Verbijohdos siivota tavataan suomen lisäksi inkeroisesta ja karjalasta. Karjalassa ja suomen murteissa verbillä on myös merkitys 'perata'.

Alkuperä

Siivo-sanueen kantasuomalaiseksi asuksi voitaisiin itämerensuomalaisten vastineiden nojalla rekonstruoida yhtä hyvin joko *siivo tai *ciivo. Jälkimmäinen vaihtoehto lienee oikein, sillä tällöin sanalla on säännöllinen vastine pohjoissaamen verbissä divvut 'korjata, järjestää' (verbin vastineet tavataan kaikissa saamen kielissä). Näiden yhteiseksi kantamuodoksi voidaan rekonstruoida *tijwa-w-. Muista etäsukukielistä ei vastineita tunneta eikä sanan alkuperästä ole tarkempaa tietoa.