EVE:siestar

  From Sanat

  siestar

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *sëstar

  • suomen siestar
  • karjalan '
  • vepsän sestri-kaine
  • vatjan sõssar
  • viron sõstar
  • eteläviron ?
  • liivin sõstār

  Levikki ja merkitykset

  Merkitys 'herukka' tavataan kaikissa niissä kielissä, joissa sanan vastine esiintyy, siis suomessa, vatjassa, vepsässä, virossa ja liivissä. Suomen sanan siestar merkitys on tarkemmin 'mustaherukka'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sanan alkuperä on epäselvä. Perinteisesti sitä on pidetty perintösanana, jonka vastineita olisivat ersän шукштору ja mokšan šukštə̑r 'herukka', mutta kantasuomen ja mordvalaiskielten sanojen äänneasua ei voi säännöllisesti johtaa yhteisestä kantamuodosta. Kenties sanat ovat rinnakkaisia lainoja jostakin kadonneesta kielestä.