EVE:siestar

From Sanat

siestar

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *sëstar

  • suomen siestar
  • karjalan '
  • vepsän sestri-kaine
  • vatjan sõssar
  • viron sõstar
  • eteläviron ?
  • liivin sõstār

Levikki ja merkitykset

Merkitys 'herukka' tavataan kaikissa niissä kielissä, joissa sanan vastine esiintyy, siis suomessa, vatjassa, vepsässä, virossa ja liivissä. Suomen sanan siestar merkitys on tarkemmin 'mustaherukka'.

Alkuperä

Kantasuomen sanan alkuperä on epäselvä. Perinteisesti sitä on pidetty perintösanana, jonka vastineita olisivat ersän шукштору ja mokšan šukštə̑r 'herukka', mutta kantasuomen ja mordvalaiskielten sanojen äänneasua ei voi säännöllisesti johtaa yhteisestä kantamuodosta. Kenties sanat ovat rinnakkaisia lainoja jostakin kadonneesta kielestä.