EVE:seppä

From Sanat

seppä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *seppä

  • suomen seppä
  • karjalan seppä
  • vepsän sep
  • vatjan seppä
  • viron sepp
  • eteläviron sepp
  • liivin siepā

Levikki ja merkitykset

Seppä on 'seppä' kaikkialla itämerensuomessa. Kuvaannollisesti sanaa käytetään myös laajalti puhuttaessa taitavasta, asiansa osaavasta tekijästä. Karjalassa seppä voi olla myös tietäjä. Suomen murteissa ja karjalassa sepiksi kutsutaan myös eräitä kovakuoriaisia.

Alkuperä

Sanalla on säännöllinen vastine kaikissa saamen kielissä, esimerkiksi pohjoissaamen čeahppi 'taitava; seppä; taituri, mestari'. Kantasuomen ja saamen sanojen yhteiseksi kantamuodoksi voidaan rekonstruoida *śeppä. Sana palautunee siis ainakin länsiuralilaiseen kantakieleen.

Myös unkarin sanaa szép 'kaunis' on varsin yleisesti pidetty kantasuomen ja saamen sanojen vastineena: se voidaan säännöllisesti palauttaa uralilaisen kantakielen asuun *śeppä. Merkityksensä vuoksi unkarin vastine on kuitenkin epävarma, joten kantasuomenkaan sanaa ei voi varmuudella pitää kantauralilaisena. Epävarmuutta lisää vielä se, että unkarin szép saattaa olla lainaa turkkilaisesta sanasta, jota edustaa tšuvassin kielen шеп 'hyvä; kaunis, hurmaava'. Unkarin kielihistorian tutkimuksessa sekä uralilainen selitys että turkkilainen lainaetymologia ovat saaneet kannatusta, joten sanan alkuperä on tällä hetkellä kiistanalainen.