EVE:sataa

From Sanat

sataa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *sata-

  • suomen sataa
  • karjalan satoa
  • vepsän sadada
  • vatjan sataa
  • viron sadama
  • eteläviron sadama
  • liivin sa’ddõ

Levikki ja merkitykset

Merkitys 'sataa (vettä)' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Virossa, etelävirossa ja liivissä tavataan myös merkitys 'kaatua, pudota'.

Alkuperä

Itämerensuomalaisella sanueella on vastine samojedikielissä, esimerkiksi itäselkupin сырогу 'sataa', eli se on peritty uralilaisesta kantakielestä. Alkujaan kyseessä saattaa olla lainasana kanta-arjan verbistä *ćad-a- 'pudota' (verbijuuri *ćad-), joka esiintyy varhaisissa sanskritinkielisissä Veda-teksteissä muun muassa verbin perfektimuodossa śaśāda 'olen pudonnut' sekä johdetuissa nominimuodoissa kuten pra-śādáḥ 'putous'.