EVE:sataa

  From Sanat

  sataa

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *sata-

  • suomen sataa
  • karjalan satoa
  • vepsän sadada
  • vatjan sataa
  • viron sadama
  • eteläviron sadama
  • liivin sa’ddõ

  Levikki ja merkitykset

  Merkitys 'sataa (vettä)' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Virossa, etelävirossa ja liivissä tavataan myös merkitys 'kaatua, pudota'.

  Alkuperä

  Itämerensuomalaisella sanueella on vastine samojedikielissä, esimerkiksi itäselkupin сырогу 'sataa', eli se on peritty uralilaisesta kantakielestä. Alkujaan kyseessä saattaa olla lainasana kanta-arjan verbistä *ćad-a- 'pudota' (verbijuuri *ćad-), joka esiintyy varhaisissa sanskritinkielisissä Veda-teksteissä muun muassa verbin perfektimuodossa śaśāda 'olen pudonnut' sekä johdetuissa nominimuodoissa kuten pra-śādáḥ 'putous'.